Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ledarskap och organisation

Högskolan Väst

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LEDOR
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Engelska B/6, Matematik C/3b/3c samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kursen OVA100 Organisations- och vetenskapsteori 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
  • Om utbildningen
Fråga SYV