Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:KGBOI
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.
  • Om utbildningen
Fråga SYV