Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Högskoleingenjörsexamen
Programkod:TGI1D
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c.
  • Om utbildningen
Fråga SYV