Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:KAFS1
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:? 90 högskolepoäng i det valda översättningsspråket engelska, franska, spanska, tyska eller motsvarande utländsk utbildning. I huvudområdet skall finnas ett... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV