Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Receptarieexamen,Kandidatexamen
Programkod:NGFAC
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c.
  • Om utbildningen
Fråga SYV