Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0938
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp i skogshushållning. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det... Läs mer
Fråga SYV