Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90

Högskolan Väst

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FOOR3
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp, Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Organisations- och vetenskapsteori (OVA100) samt Organisation och... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV