Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, nivå 61-90

Högskolan Väst

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FORE3
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp. Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Grundläggande redovisning GLR100, Ekonomistyrning ESA106,... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV