Längd:1 år
Typ:Kurs
Nivå:Grundskola
Utbildningsform: Folkhögskola
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Förkunskaper: Avslutat sfi C eller motsvarande.Innan du blir antagen kommer du att kallas till ett informationsmöte. Informationsmötet är en obligatorisk del av ansökningsprocessen.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV