Längd:2 år
Typ:Kurs
Nivå:Eftergymnasial
Utbildningsform: Folkhögskola
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: • Behörighet till yrkeshögskola + Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 (dvs antingen högskoleförberedande examen eller yrkesexamen med tillägg av Svenska 2, eller motsvarande från folkhögskola eller äldre skolformer).• Vitsordad och relevant... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV