Längd:240 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Grundlärarexamen
Programkod:LGGRY
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV