Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SAENM
Förkunskapskrav: Behörig att antas till magisterprogrammet är den som uppfyller villkor för grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå som anges i högskoleförordningen d.v.s en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp med huvudområdet... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV