Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:VGFSK
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV