Längd:210 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Socionomexamen
Programkod:SGSOK
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV