Längd:90 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Ämneslärarexamen
Programkod:LGKPY
Förkunskapskrav: Behörig att antas till programmet är den som har - minst 90 hp i något av följande ämnen: Biologi, Engelska, Fysik, Företagsekonomi, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik - varav... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV