Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:HGKPK
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV