Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ENG308
Förkunskapskrav: Engelska 1-30 hp, den studerande skall ha uppnått minst 22.5 hp på eng 1-30 hp. I dessa 22.5 hp måste momentet språkstruktur 7,5 hp ingå.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV