Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:RVA701
Förkunskapskrav: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV