Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SAA112
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV