Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ENG801
Förkunskapskrav: Engelska 31-60 eller Engelska 31-60 didaktisk inriktning.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV