Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ETG508
Förkunskapskrav: Matematik 3c, Fysik 2, (Områdesbehörighet A8) undantag Kemi 1
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV