Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MAG034
Förkunskapskrav: Matematik 4 eller Algebra och geometri 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV