Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BEG001
Förkunskapskrav: Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c (Områdesbehörighet 4/A4). Undantag ges för Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV