Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MIG505
Förkunskapskrav: Introduktion till miljöteknik 15 hp och Systemperspektiv på miljöteknik 15 hp eller motsvarande
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV