Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SAA024
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst betyget E på tidigare kurser motsvarande 180 hp inom Socionomprogrammet.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV