Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EEA304
Förkunskapskrav: Flervariabel och olinjär reglerteknik 7,5 hp, Tillämpad Mekanik II 7,5 hp, samt Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp, eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV