Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DVG504
Förkunskapskrav: Avslutade kurser om minst 60 hp inklusive Programmeringsmetodik 7,5 hp, Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp, samt minst 15 hp matematik inklusive Linjär algebra 7,5 hp, eller motsvarande
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV