Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DV017D
Förkunskapskrav: Teorier och verktyg för komplexa beslut 1 7,5 hp samt Teorier och verktyg för komplexa beslut 2 7,5 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV