Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MAG051
Förkunskapskrav: Matematik 4/Ma D(områdesbehörighet A9/9, undantag ges för Fysik 2/FyB , Kemi 1/Ke A samt Ma E, eller Algebra och geometri 7,5 hp eller motsvarande
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV