Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EEA301
Förkunskapskrav: Stokastiska processer 7,5 hp och Sensor och mätteknik 7,5 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV