Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:1BI011
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c.
  • Om utbildningen
Fråga SYV