Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:1ME332
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 1ME331 Interaktionsdesign 1, 7,5 hp och 1ME301 Studier i medieteknik, 7,5 hp
Fråga SYV