Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:NGIAC
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.
  • Om utbildningen
Fråga SYV