Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:4BO425
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Minst 30 hp i Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande på avancerad nivå.
Fråga SYV