Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:4KV401
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Arkeologi 90 hp, Biblioteks- och informationsvetenskap 90 hp, Historia 90 hp eller Religionsvetenskap 90 hp med ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp samt Svenska B och Engelska A eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV