Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:4SA81E
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 90 hp i socialt arbete med genomförd 15 hp-uppsats på kandidatnivå samt 4SA313 Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete, 15 hp eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV