Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:UVA308
Förkunskapskrav: Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180 hp, eller en kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik eller ämne som kan bedöms som varande likvärdigt.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV