Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:OMA035
Förkunskapskrav: Akademisk yrkesexamen för sjuksköterska på kandidatnivå Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV