Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:JU202B
Förkunskapskrav: Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV