Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HLS07A
Förkunskapskrav: Grundnivå för nybörjare. Grundläggande behörighet undantag Svenska och Engelska.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV