Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NIU505
Förkunskapskrav: Behörig är den som har lärarexamen och undervisar i NO och teknik i åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV