Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SLU500
Förkunskapskrav: Behörig är den som har grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, folkskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk examen och som undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV