Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EEA308
Förkunskapskrav: Statistisk signalbehandling 7,5 hp och Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV