Längd:9 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ETA311
Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område samt Strömningslära och Termodynamik 15 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV