Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SBA315
Förkunskapskrav: Avslutade kurser om 30 hp inom masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap, inklusive: GIS-datastrukturer och algoritmer 5 hp och Spatiala databaser och datainfrastruktur 5 hp eller motsvarande
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV