Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MTA003
Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 hp inom maskinteknik eller motsvarande
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV