Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Träningsfysiologi och rehabilitering för prestation och skadeprevention

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1331
Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, hippologi, veterinärmedicin eller husdjursvetenskap inklusive kunskaper om anatomi och zoofysiologi minst 10 hp,samtSvenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på... Läs mer
Fråga SYV