Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BEG304
Förkunskapskrav: Besluts- och riskanalys 2, 7,5 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV