Utbildningar: förskollärare

Result form

"förskollärare" matchar 64 utbildningar

Utbildningsnamn / Skola Utbildningsform Start Typ / Längd Ort
Universitet
 • HT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Luleå
Universitet
 • VT 2016
 • Program
 • 210 hp
 • Distans
Luleå tekniska universitet
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Universitet
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Distans
Högskola
 • HT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Jönköping
Högskola
 • HT 2015
 • Kurs
 • 7,5 hp
 • Halmstad
Högskola
 • HT 2015
 • Kurs
 • 15 hp
 • Malmö
Universitet
 • HT 2014
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Gotland
 • Uppsala
Universitet
 • HT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Norrköping
Universitet
 • HT 2015
 • VT 2016
 • Program
 • 210 hp
 • Uppsala
Kompetensutveckling
 • Företagsanpassad
 • Stockholm
 • Sverige
Mittuniversitetet
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Universitet
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Distans
Kompetensutveckling
 • VT 2015
 • Kurs
 • Göteborg
 • Stockholm
Högskola
 • HT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Trollhättan
Kompetensutveckling
 • VT 2015
 • Kurs
 • Södertälje
Kompetensutveckling
 • VT 2015
 • Kurs
 • Stockholm
Malmö högskola
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Högskola
 • VT 2015
 • Kurs
 • 15 hp
 • Malmö
Kompetensutveckling
 • HT 2014
 • VT 2015
 • Kurs
 • Stockholm
Högskola
 • HT 2014
 • Kurs
 • 7,5 hp
 • Halmstad
Universitet
 • HT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Distans
Kompetensutveckling
 • Företagsanpassad
 • Stockholm
 • Sverige
Kompetensutveckling
 • VT 2015
 • Kurs
Kompetensutveckling
 • HT 2014
 • VT 2015
 • Kurs
 • Linköping
 • Stockholm
 • Uppsala
Kompetensutveckling
 • VT 2015
 • Kurs
 • Södertälje
Kompetensutveckling
 • VT 2015
 • Kurs
 • Göteborg
 • Stockholm
Yrkesutbildning
 • VT 2015
 • Kurs
 • 1 år
 • Distans