Utbildningar: förskollärare

Result form

"förskollärare" matchar 47 utbildningar

Utbildningsnamn / Skola Utbildningsform Start Typ / Längd Ort
Högskolan i Jönköping
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Högskola
 • VT 2015
 • Kurs
 • 7,5 hp
 • Jönköping
Luleå tekniska universitet
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Universitet
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Distans
Universitet
 • HT 2014
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Gotland
 • Uppsala
Högskola
 • HT 2015
 • Kurs
 • 15 hp
 • Malmö
Kompetensutveckling
 • VT 2015
 • Kurs
 • Göteborg
 • Stockholm
Högskola
 • HT 2014
 • Kurs
 • 7,5 hp
 • Distans
Malmö högskola
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Högskola
 • VT 2015
 • Kurs
 • 15 hp
 • Malmö
Kommunutbildning
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Kompetensutveckling
 • HT 2014
 • Kurs
 • Södertälje
Högskola
 • HT 2014
 • Kurs
 • 7,5 hp
 • Halmstad
Högskola
 • HT 2014
 • Kurs
 • 7,5 hp
 • Distans
Kompetensutveckling
 • HT 2014
 • Kurs
 • Stockholm
Mittuniversitetet
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Universitet
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Distans
Kommunutbildning
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Kompetensutveckling
 • HT 2014
 • Kurs
 • Karlstad
 • Norrköping
Kompetensutveckling
 • HT 2014
 • Kurs
 • Jönköping
Yrkesutbildning
 • VT 2015
 • Kurs
 • 1 år
 • Distans
Kompetensutveckling
 • HT 2014
 • Kurs
 • Göteborg
 • Stockholm
Högskola
 • VT 2015
 • HT 2015
 • Kurs
 • 7,5 hp
 • Distans
Universitet
 • HT 2015
 • Program
 • 90 hp
 • Distans
Malmö högskola
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Högskola
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Malmö
Universitet
 • VT 2015
 • Kurs
 • 7,5 hp
 • Stockholm
Universitet
 • HT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Kalmar
 • Växjö
Universitet
 • HT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Kalmar
 • Växjö
Högskola
 • VT 2015
 • Kurs
 • 30 hp
 • Distans
Universitet
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Stockholm
Göteborgs universitet
 • Ansökningsperiod över. Kontakta utbildaren för mer information
Universitet
 • VT 2015
 • Program
 • 210 hp
 • Göteborg