Gymnasieutbildningar
Samhällsvetenskapsprogrammet
Tranås

4 utbildningar och kurser

Samhällsvetenskapsprogrammet

På samhällsvetenskapsprogrammet studerar du hur samhället fungerar och är uppbyggt och hur människan och samhället samspelar. Viktiga frågor du får fundera över är demokrati, kommunikation, makt, ekonomi, historia, miljö och etik.

Vad leder samhållsvetenskapsprogrammet till?
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket innebär att du förbereds på ett bra sätt för fortsatta studier på högskolan. Lämpliga ämnesinriktningar på högskolan är framförallt inom det samhällsvetenskapliga området.

Tre inriktningar
Det finns tre inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet.

Beteendevetenskap

Ska ge kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.Dessutom ska inriktningen ge kunskaper i kommunikation, lärande och ledarskap samt förmåga att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.

Medier, information och kommunikation

Ger kunskaper i åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas, samt om medieteknik och mediernas roll i samhället.

Samhällsvetenskap

Ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Elevens förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik.

Vilka ämnen läser jag?
Gymnasiegemensamma ämnen: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi, moderna språk och psykologi.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Kurserna du kan välja mellan varierar från skola till skola.

Tranås 

Hittar du utbildningar med inriktning samhällsvetenskapsprogrammet som intresserar dig i Tranås? Om du tänker flytta bör du kontrollera bostadssituationen och ett bra första steg kan vara att söka på nätet efter "bostad Tranås" eller besöka myndighetssidor för Tranås. Tänker du pendla till och från utbildningar inom samhällsvetenskapsprogrammet i Tranås bör du lämpligen kolla upp bästa färdsättet i förväg.

Om du inte finner de utbildningar inom samhällsvetenskapsprogrammet som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "gymnasium", Intresse: "samhällsvetenskapsprogrammet", Ort: “Tranås”.

Fråga SYV